Poprawa danych

Możesz skorzystać z tych linków jeśli Twoje dane są niepoprawne.


Przenoszenie danych

Możesz użyć linków poniżej aby pobrać wszystkie swoje dane.


Dostęp do prywatnych danych

Możesz skorzystać z linku poniżej aby wygenerować raport na temat Twoich danych osobowych.


Prawo do bycia zapomnianym

Użyj tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc stracisz możliwość jego uzyskiwania lub korzystania z niego.